Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6795 Bordány, Rákóczi Ferenc utca 32-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelő irányításával, a bölcsődei dajka munkakörbe tartozó gyermekgondozási, higiéniai és takarítási feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        cselekvőképesség, magyar állampolgárság

        vállalja a bölcsődei dajka tanfolyam elvégzését 2019. december 31-ig

        ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű legyen és ezeket hatósági bizonyítvánnyal igazolja

        Három hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, motivációs levél

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és arról hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez és tárolásához való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62/588-075 vagy 06-30-974-0291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6795 Bordány, Rákóczi Ferenc utca 32-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 231/2019 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6795 Bordány, Rákóczi utca 32-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 231/2019, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után az intézményvezető dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bordany.hu - 2019. január 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.