Szabadtéri Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Közönségszolgálati Osztálya

Hagyományőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.03.15- 2019.10.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma, kiállításai a 100-200 évvel ezelőtti magyar vidéki életbe repítenek, ahol a faluképbe rendezett tájegységek terein, utcasorain sétálva nemcsak a népi építészetet, hanem a lakáskultúrát és életmódot is megismerhetik a látogatók. A múzeum egyes helyszínein megelevenítjük a paraszti hétköznapok mozzanatait, többek között a perecsütést, tartósítást, hagyományos mosást, kerti munkálatokat, gyertyamártást stb. Emellett lassan feledésbe merülő mesterségek, mint a vízimolnár tevékenységeit is bemutató játékos foglalkozással hozzuk közelebb a látogatókat a népi életmód megismeréséhez. Keressük azokat a leendő hagyományőröket, akik elhivatottságot éreznek a népi kultúra iránt, szeretnék jó levegőn, szép környezetben végezni munkájukat. A fent említett tevékenységeknek megfelelő képzést és tréninget biztosítunk. Feladatok Egy- egy tevékenység bemutatása, mint például a perecsütés, a gyertyamártás, a szélmalom működésének ismertetése stb. Egy adott ház és porta felügyelete A látogatók informálása a házban található kiállításról, a múzeumról, a múzeumi programokról A rábízott épület tisztán tartása, környezetének gondozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Valamely népi mesterség ismerete

        Kézügyesség (hímzés, szövés, fafaragás stb.)

        Idegen nyelv ismerete

        Kerti munkák ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló kommunikációs készség,

        Önálló munkavégzés,

        Pontosság,

        Jó alkalmazkodóképesség,

        Tanulékonyság,

        Csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló iratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0626502553 06304114877 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HŐ-2019_1 , valamint a munkakör megnevezését: Hagyományőr.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 75. - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HŐ-2019_1, valamint a munkakör megnevezését: Hagyományőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.skanzen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.