Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

számviteli referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése a CT-ECOSTAT program alkalmazásával, bérkönyvelés; főkönyvi vegyes tételek, előirányzatok, banki és pénztári tételek könyvelése, gazdasági események kontírozása, főkönyv-analitika egyeztetések, szerződések és kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése az integrált könyvviteli rendszerben, adatszolgáltatások elkészítése, megbízás alapján pénzügyi érvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel a költségvetés és beszámolói elkészítésében. Kötelezettségvállalások nyilvántartása, kötelezettségvállalás bizonylatainak főkönyvi és keret szerinti kijelölése, gazdasági események könyvelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelői végzettség, ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási szervezetek költségvetési gazdálkodásának ismerete. CT-Ecostat program felhasználói szintű ismerete. Államháztartási szakirányon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012.(III.20.)Korm. rendelet 1.sz.melléklete szerinti szakmai önéletrajz,Iskolai végzettséget,szakképzettséget,egyéb szakképesítést,illetve idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata,motivációs levél.Egyéb,a pályázót bemutató,elbíráláshoz szükséges információk.A személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat, pályázat anyagába való betekintéshez harmadik személy részére adott hozzájáruló nyilatkozat.Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a pályázat elnyerése esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: számviteli referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a főigazgató a pályázatok minősítésére létrehozott grémium véleményére figyelemmel bírálja el és dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2019. január 29.

        www.mta.hu - 2019. január 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.