Debreceni Szociális Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Szociális Szolgáltató Központ
szakdolgozók

ápoló/gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 148.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben élő ellátottak gyógyszerigényének kielégítése.A lakók egyéni gyógyszerező lapján, szakorvos által vezetett szakorvosi lapján, valamint a háziorvos által vezetett betegkartonon az ellátottak által szedett gyógyszeradagok megegyezőségének ellenőrzése. A gyógyszerek számítógépes nyilvántartása során a gyógyszer adagolási mennyiségének, a gyógyszerek szedésének, időtartalmának egyeznie kell az orvos által felírtakkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, demencia gondozó - gerontológiai gondozó - fogyatékkal élők gondozója - pszichiátriai gondozó - szenvedélybeteg gondozó - szociális gondozó és ápoló - szociális szakgondozó- fogyatékkal élők gondozója- alapellátási közösségi szakápoló - általános ápolási és egészségügyi asszisztens - aneszteziológiai szakasszisztens - ápoló - csecsemő- és gyermekápoló - diabetológiai szakápoló és edukátor - epidemiológiai szakápoló - ergoterapeuta - felnőtt intenzív szakápoló - geriátriai és krónikus beteg szakápoló - gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - fizioterápiás asszisztens - gyakorló ápoló - gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens - gyakorló mentőápoló - gyermek intenzív szakápoló - gyógymasszőr - hospice szakápoló - légzőszervi szakápoló - mentőápoló - nefrológiai szakápoló - onkológiai szakápoló - pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató - sürgősségi szakápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén szükséges

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 148. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló/gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 148. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2019, valamint a munkakör megnevezését: ápoló/gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 148. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.