Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

családsegítő/adósságkezelési tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan: 2019.12.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Adósságkezelési tanácsadás, együttműködésben a szervezet egyéb egységeivel, a szociális segítés szakmai standardjai és értékrendszere szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        adósságkezelésben/díjhátralék-kezelésben és/vagy családsegítésben szerzett szakmai tapasztalat

        ferencvárosi helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettségeket/szakmai képesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

        sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 216 0167 vagy +36 20 281 6760 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/147-2/2019 5 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő/adósságkezelési tanácsadó.         Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága címére történő megküldésével (1096 Budapest, Lenhossék utca 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/147-2/2019 5, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő/adósságkezelési tanácsadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Béren kívüli juttatások: BKV bérlet, cafeteria, kerületi pótlék. Az intézményhez munkára jelentkezők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elérhető a www.feszgyi.hu/adatvedelmi-tajekoztatas oldalon elektronikusan, az intézmény székhelyén és telephelyein szintén elektronikusan. Kérjük, hogy a pályázati anyag elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót elolvasni szíveskedjenek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.