Tüdőgyógyintézet Törökbálint

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Pénzügy

Pénzügyi-számviteli ügyintéző, könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Pénzügyi és számviteli osztály munkájában való részvétel -Teljeskörű könyvelési feladatok ellátása, könyvelés naprakészen történő vezetése - Pénzügyi- és számviteli szabályok bertartásának ellenőrzése - Számlák, bizonylatok útjának nyomon követése, fizetési határidő figyelemmel kísérése - Számlák kötelezettségvállalások kezelése, rögzítése, kontírozása, egyeztetési feladatok - Részvétel a beszámolók előkészítésében -

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi ügyintézői végzettség,

        költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        - 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (legalább a bizonyítvány megkérését igazoló bizonylat) - fényképes önéletrajz - iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata - nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők, megismerhetik, - nyilatkozat arró

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-23-511-580 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügyintéző, könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törörbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2019., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügyintéző, könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton www.torokbalintkorhaz.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK - 2019. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokbalintkorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.