Dunakeszi Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunakeszi Tankerületi Központ

személyügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.08.21. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 42. pontja: Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Dunakeszi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények alkalmazásában álló különböző jogviszonyban foglalkoztatottak munkaügyi dokumentumainak elkészítése, nyilvántartása, kezelése. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár dolgozóival és a köznevelési intézmények vezetőivel. Egyéb, a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, /Egyetem, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján az I. besorolási osztályban: egyetemi szintű jogász, humánszervező, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, szociális munkás vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, társadalombiztosítási szakképzettség, munkavállalási tanácsadó, humánerőforrás menedzser, vagy személyügyi szervező szakképzettség; főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség, a II. besorolási osztályban: érettségi végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú munkaügyi, felsőfokú személyzeti, felsőfokú személyügyi, felsőfokú társadalombiztosítási, középfokú munkaügyi, középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, szociális ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        személyügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        központosított illetmény számfejtési rendszer (KIRA) és az SAP rendszer ismerete

        közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő munkaügyi ismeretek

        munkaviszonnyal összefüggő munkaügyi ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

        végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DTK-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DTK-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Dunakeszi Tankerületi Központ Igazgatója dönt az alkalmazásról. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. Az alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tankerületi központ a pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint visszavonásának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.