Budapest Főváros Levéltára

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Levéltára
Titkárság

IGAZGATÁSI SZAKALKALMAZOTT, TITKÁRSÁGI ASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Titkársági asszisztensi, általános titkársági ügyintézői feladatok, kulturális szervezési teendők ellátása, az igazgatási-vezetői munka segítése. Próbaidő: 4 hónap

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) belső szabályzatok, továbbá a munkáltatói döntés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, történelem, levéltár, kulturális menedzseri, államigazgatási területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kulturális vagy igazgatási szakmai gyakorlat

        egyéb nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

        titkársági asszisztensi, közgyűjteményi, művelődésszervezési területen szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        önálló, pontos, gyors munkavégzés, terhelhetőség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

        Motivációs levél, bérigény megjelölésével

        A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3612987513 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-1/2019/MÜ , valamint a munkakör megnevezését: IGAZGATÁSI SZAKALKALMAZOTT, TITKÁRSÁGI ASSZISZTENS.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-1/2019/MÜ, valamint a munkakör megnevezését: IGAZGATÁSI SZAKALKALMAZOTT, TITKÁRSÁGI ASSZISZTENS.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros Önkormányzata honlapja

        Budapest Főváros Levéltára honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.