Soponya Nagyközség Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Soponya Nagyközség Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8123 Soponya, Petőfi utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0622587029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soponya Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8123 Soponya, Petőfi utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/60/2019 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Soponya Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8123 Soponya, Petőfi S. utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/60/2019, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8123 Soponya, Petőfi utca 32. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Soponya Nagyközség honlapja - 2019. január 22.

        Soponya Nagyközség hirdetőtáblái - 2019. január 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a pályázat nyertese részére helyben lakhatást biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.soponya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.