Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha

csecsemő- és kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.07.21. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Ifjúság utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése, gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő,

        Orosz nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        bölcsődében végzett kisgyermeknevelői munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáció, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentum

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataival a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügy igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 par.nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

        fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-75/830-470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (7030 Paks, Ifjúság utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: csecsemő- és kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (7030 Paks, Ifjúság út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019, valamint a munkakör megnevezését: csecsemő- és kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.