Pesti Magyar Színház - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pesti Magyar Színház
Gazdasági Hivatal

Könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bejövő- kimenő számlák könyvelése, tárgyi eszköz kezelés, készletgazdálkodás, leltározás, irattározás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, könyvelői képesítés,

        Azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pesti Magyar Színház - Budapest címére történő megküldésével (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR67/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Pesti Magyar Színház - Budapest címére történő megküldésével (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR67/2019, valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.