Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Közönségkapcsolati Főosztály

Múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógiai feladatok ellátása óvodás és iskolás korosztály számára. Rendezvények szervezésében és megvalósításában, valamint a környezeti nevelési feladatok ellátásában való részvétel. Kapcsolattartás és egyeztetés a partnerekkel. Projektnyilvántartások vezetése, az erre vonatkozó statisztikák elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pedagógia, óvodapedagógia vagy múzeumpedagógia,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pedagógiai készség, önálló munkavégzés, kreativitás, jó szervező és kommunikációs képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Bármely más idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázó nyilatkozata a személyes adatok kezelésének engedélyezéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52-6/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (1146 Budapest, Városliget Vajdahunyadvár liget -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52-6/2019., valamint a munkakör megnevezését: Múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton muzeumpedagogus.allaspalyazat@mmgm.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mmgm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.