Kisvárdai Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kisvárdai SZC Ady Endre Középiskolája és Kollégiuma

közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár (kémia-fizika szakos)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4765 Csenger, Honvéd utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kémia, fizika tantárgy oktatása 9-12 évfolyamon, tantárgyfelosztás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013(VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár,

        Magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 44 520 126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Mártírok útja 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/161/62/2019 , valamint a munkakör megnevezését: közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár (kémia-fizika szakos).         Postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Mártírok útja 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/161/62/2019, valamint a munkakör megnevezését: közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár (kémia-fizika szakos).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról a tagintézmény-vezető javaslatának figyelembevételével a főigazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti. A kiíró nem vállal semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvardaiszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.