Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

gazdasági asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.03.01-2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a gazdasági vezető munkájának teljes körű támogatása, • levelezés, tárgyalási anyagok előkészítése, • megbeszélések, találkozók szervezése, • közreműködés a gazdálkodási szabályzatok aktualizálásában • prezentációk, statisztikák összeállítása, • kapcsolattartás a társosztályokkal, koordinációs feladatok, • menedzsment munkájának segítése, határidők figyelemmel kísérése, betartatása, • egyéb szervezési, kapcsolattartási, adminisztrációs feladatok ellátása, • Uniós projektekben való közreműködés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) CSMEK Kollektív Szerződésének az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, középfokú pénzügyi-számviteli iskolai végzettség vagy szakirányú felsőfokú végzettség,

        MS Office magas szintű felhasználói gyakorlata

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

        munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű analitikus gondolkodásmód,

        kiváló szintű kommunikációs készség,

        kiváló szintű önálló problémamegoldó képesség,

        kiváló szintű precizitás, pontosság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Költségvetési szervek működésének ismerete

        Uniós projektekben való jártasság

        Közbeszerzési eljárásokban szerzett jártasság

        mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló dokumentum másolata

        hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. Oraveczné Kispál Angéla gazdasági igazgató nevére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336-34-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336-34-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csmekhm.hu

        www.aeek.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.