AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

angol bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Palánk 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angolnyelv tantárgyak órarend szerinti tartása szakgimnáziumi, szakközépiskolai tanulóknak, valamint a tanítással járó pedagógiai munkához tartozó, jogszabályban és az iskola belső szabályzatában leírt feladatok pontos elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angolnyelv tanár,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        Magyar állampolgár

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, angolnyelv tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz, az eddig betöltött munkakörök részletes bemutatásával

        Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázattal összefüggésben személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/682-4573 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Palánk 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2019 , valamint a munkakör megnevezését: angol bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Palánk - 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2019, valamint a munkakör megnevezését: angol bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csaposuli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.