Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Központi Laboratórium - elsődleges képzőhely

orvos (orvosi mikrobiológia)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű jogszabályban foglaltak szerin 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Albert Flórián út 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Orvosi feladatok ellátása munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (orvostudományi), támogatott szakképzésre jelentkező orvos,

        E-személyi igazolvány,

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével,

        Nyelvvizsga bizonyítvány másolat,

        E-személyi igazolvány másolat,

        Pályázati Bizottság ülésen személyes meghallgatás alkalmával diploma, alapnyilvántartás, működési nyilvántartás, MOK tagság regisztrációról szóló igazolás bemutatása,

        2019. előtt végzettek esetében az előzőekben felsorolt dokumentumokat a pályázathoz csatolni kell,

        Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1 455 8240 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Dr. Müller Péter orvosigazgató "s.k." címére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1719-001/2019 , valamint a munkakör megnevezését: orvos (orvosi mikrobiológia) .         Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1719-001/2019, valamint a munkakör megnevezését: orvos (orvosi mikrobiológia) .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 28 napon belül - a pályázati bizottság véleményét figyelembe véve- az orvosigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e a szándéknyilatkozat kiadásával és a kinevezés kezdeményezésével az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2019. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dpckorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.