Pécsi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.június 30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása az általnos iskola alsó tagozatán

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, általános iskolai tanító,

        magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okirat másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági igazolvány annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-72/552-080 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Pécsi Kovács Béla Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/014/00079-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7621 Pécs, Színház tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/014/00079-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.