Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Traumatológiai Osztály

traumatológus vagy sebész szakorvos / szakorvos jelölt

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Gyáli út 17-19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fekvőbeteg osztályon és a szakambulanciákon szakorvosi tevékenység és ügyeleti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (orvostudományi) ortopédia-traumatológiai szakvizsga vagy / és sebész szakvizsga vagy ortopédia-traumatológia rezidensképzésben való részvétel,

        E-személyi igazolvány,

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével,

        Végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Igazolás: alapnyilvántartásba vételről, működési nyilvántartás érvényességéről, MOK tagságról.

        E-személyi igazolvány másolata,

        Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1-347 3841 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Dr. Müller Péter orvosigazgató "s.k." címére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1448-001/2019 , valamint a munkakör megnevezését: traumatológus vagy sebész szakorvos / szakorvos jelölt.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1448-001/2019, valamint a munkakör megnevezését: traumatológus vagy sebész szakorvos / szakorvos jelölt.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat folyamatosan- a pályázati bizottság véleményét figyelembe véve- az orvosigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván e kinevezés jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2019. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dpckorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.