"Matrica" Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Matrica" Múzeum

restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Restaurálás, a múzeum gyűjteményében lévő műtárgyak folyamatos felügyelete, állagmegóvása, állományvédelme. Részvétel régészeti ásatásokon és kiállítások rendezésében, restaurálással kapcsolatos tudományos publikáció készítése, részvétel a múzeum tudományos- és közművelődési tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéltrajza, szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget, szakképesítést tanusító okiratok másolata.

        90 napnál nem régebbi hatósgi erkölcsi bizonyítván, a bűntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltítás hatálya alatt

        arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szülséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a "Matrica" Múzeum címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Gesztenyés Út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/2676-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a "Matrica" Múzeum címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Gesztenyés utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/2676-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az intézmény vezetője , mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója a fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.