Dornyay Béla Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dornyay Béla Múzeum
Dornyay Béla Múzeum

Művészettörténész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Dornyay Béla Múzeum képzőművészeti gyűjteményének gondozása, kiállítások, konferenciák szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06202376968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dornyay Béla Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Művészettörténész-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Dornyay Béla Múzeum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Művészettörténész-muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dornyaymuzeum.hu - 2019. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dornyaymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.