Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Etyek

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Etyek Nappali ellátás
nappali ellátás / Idősek klubja

Szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2091 Etyek, Magyar utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A klub gondozottjainak pszichés gondozása, szabadidős programok szervezése abban való közreműködés . Klub foglalkozások tervezése, szervezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, szociális gondozó és ápoló,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet ( erkölcsi bizonyítvány )

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen szerzett tapasztalat, jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/3511043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Etyek címére történő megküldésével (2091 Etyek, Magyar utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Etyek címére történő megküldésével (2091 Etyek, Magyar utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/2019, valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A munkáltató a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.segitokezetyek.hu - 2019. február 12.

        www.webetyek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.webetyek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.