Debreceni Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma

szakmai elméleti tanár (építőipar ágazat)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Varga utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Építőipar ágazatba tartozó tantárgyak oktatása magasépítő, mélyépítő és műemlékfenntartó technikus képzés során.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakmai elméleti tanár (építőipar ágazat) végzettség,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata

        részletes szakmai önéletrajz

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 52/531-892 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Varga utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 378/2019/DSZCK , valamint a munkakör megnevezését: szakmai elméleti tanár (építőipar ágazat).         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4030 Debrecen, Fokos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 378/2019/DSZCK, valamint a munkakör megnevezését: szakmai elméleti tanár (építőipar ágazat).

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag elbírálását követően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes beszélgetésen vesznek részt az intézmény székhelyén. Az alkalmazásról az igazgató véleménye és javaslata alapján a centrum főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az iskola honlapján.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dszcpechy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.