Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Szakinformatikai Osztály

Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ DOI irodájának vezetése: DOI azonosítók regisztrációja, az ehhez kapcsolódó adminisztratív, adatfeldolgozási feladatok ellátása és a munkafolyamatokban résztvevő kollégák feladatainak szervezése és felügyelete. Kapcsolattartás a megrendelőkkel és angol nyelven a DOI ügynökségekkel. Szakmai segítségnyújtás az Open Journal System szoftvert használó folyóirat-szerkesztőségek részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        minimum 1 év szakmai tapasztalat könyvtári szakterületen vagy kutatóként az alábbi tudományterületek valamelyikén: informatika, társadalomtudomány, természettudomány, műszaki, egészségtudomány, bölcsésztudomány,

        minimum középfokú aktív angol nyelvtudás szóban és írásban (államilag elismert C típusú nyelvvizsga),

        magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtárban és/vagy folyóirat szerkesztésben szerzett tapasztalat,

        DOI regisztrációban, repozitóriumi feldolgozásban, MTMT adminisztrációban szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

        precizitás,

        felhasználó-orientált szemléletmód,

        jó problémamegoldó képesség,

        önálló munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        motivációs levél;

        Iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30/2019-IG , valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30/2019-IG, valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az informatikai főigazgató-helyettes felterjesztése alapján a főigazgató dönt a határozatlan idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2019. február 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.