Agrárgazdasági Kutató Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Titkárságvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 , Zsil utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Titkársági feladatok és titkársági munkatársak munkájának koordinálása. Az Intézet rendezvényeinek tervezése, szervezése, adminisztrációja. Az Intézet hazai és külföldi kiküldetéseinek tervezése, szervezése, adminisztrációja. Az igazgatóságoktól, osztályoktól érkező belső kérések kezelése, irányítása. Belső repozitóriummal és az iratkezeléssel kapcsolatos feladatok felügyelete. Az intézeti működést meghatározó dokumentumok, szabályzatok naprakészen tartása, a felelős vezetőkkel együttműködve. A központi e-mail címre érkező külső megkeresések kezelése, irányítása, az intézeti munkatársak tájékoztatása az aktuális hírekről, programokról. Kapcsolattartás és együttműködés a fenntartóval, háttérintézményekkel, egyéb partnerekkel. Titkárságvezető helyettesítése távolléte esetén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) munkáltató az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség,

        4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatás területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs és szervezőkészség,

        Önálló munkavégzés, precizitás, megbízhatóság,

        Rugalmasság, terhelhetőség, kreativitás, jó problémamegoldó készség,

        Csapatmunka, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        diploma másolata

        nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérésének igazolása

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a beküldött pályázati anyagát és az abban szereplő adatokat és információkat a pályázati időszak végéig az AKI a munkakör betöltésének elbírálása céljából kezelheti és megőrizheti.

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére. A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Agrárgazdasági Kutató Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü/147/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Titkárságvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Agrárgazdasági Kutató Intézet címére történő megküldésével (1093 Budapest, Zsil utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü/147/2019, valamint a munkakör megnevezését: Titkárságvezető-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://aki.gov.hu/ honlap - 2019. február 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://aki.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.