Tokaji Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tokaj, Gróf Apponyi Albert út 13.

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert út 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés az Országos Alapprogram, a helyi Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        ECDL Start

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Elhivatottság, szakmai tudás, igényesség, gyermekközpontú hozzáállás.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Empátia, segítőkészség,kommunikációs képesség a gyermekek és szülők felé.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata. Nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 47-352-059 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Óvoda címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Óvoda címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert út 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokból kiválasztott pályázókkal személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.