Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-pesti Centrumkóház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Gyermekintenzív Osztály

vezető ápoló beosztással, ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megszervezi és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó szakdolgozók, orvosírnok és takarítók munkáját. Részt vesz a napi megbeszéléseken, az ott elrendeltek végrehajtását ellenőrzi. Határidőre elkészíti a munkabeosztások, a túlórák dokumentációját. Gondoskodik az osztály működéséhez szükséges anyagokról és felszerelésekről, a leltári tárgyak megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról. Figyelemmel kíséri az egység szakdolgozóinak képzését, továbbképzését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, főiskolai vagy egyetemi szakirányú szakképesítés,

        gyermekellátásban szerzett tapasztalat - legalább 5 év szakmai tapasztalat

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        csecsemő és gyermekápolói/gyermek intenzív szakápolói képesítés

        vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

        Igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről

        Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

        Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-455-8113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Szűtsné Bárdos Gyöngyvér telephelyi vezető ápolónak "s.k" címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0002918 -001/2019 , valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló beosztással, ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0002918 -001/2019, valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló beosztással, ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályázat benyújtásának határideje után 30 napon belül a felkért pályázati bizottság véleményét figyelembe véve az ápolási és finanszírozási igazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2019. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dpckorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.