Tiszabő Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszabői Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5232 Tiszabő, Fő utca 47.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közérdekű munka bonyolítása, helyszíni szemlék tartása, építésügyi feladatok, Katasztrófavédelmi-tűzvédelmi és polgári védelmi feladatok ellátása, környezettanulmányok készítése, anyagbeszerzés, egyes műszaki és energetikai feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Főiskola vagy egyéb műszaki végzettség

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        műszaki vagy építésügyi igazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata

        a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

        amennyiben van ilyen, a közigazgatási vagy műszaki/építésügyi területen szerzett szakmai gyakorlatot igazoló okirat(ok) másolata

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0656/337-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszabői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5232 Tiszabő, Fő utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/226/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszabői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5232 Tiszabő, Fő utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/226/2019, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.