Margaréta Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Margaréta Óvoda

10 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5232 Tiszabő, Fő út 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-6-7 éves korú gyermekek nevelése, fejlesztése Pedagógiai Programunk alapján. Munkatársakkal és szülőkkel együttműködő, pozitív nevelőtársi viszony kialakítása. Pedagógus életpályamodellnek való megfelelés, naprakész dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        fejlesztőpedagógiai,beszédfejlesztői végzettség,

        alapszintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák:

        Gyermekszeretet, szakmaszeretet, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, diploma másolat, felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/549-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Margaréta Óvoda címére történő megküldésével (5232 Tiszabő, Fő út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 10 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Margaréta Óvoda címére történő megküldésével (5232 Tiszabő, Fő út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134/2019, valamint a munkakör megnevezését: 10 fő óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5232 Tiszabő, Fő út 74. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követően azonnali egyéni elbírálásra is lehetőség van.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Intézményünkben a dolgozók az ALAPILLETMÉNYEN FELÜLI LEGMAGASABB PÓTLÉKBAN és utazási költségtérítésben részesülnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.