"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Kaskantyú

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Kaskantyú

Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellátottak egészségi állapotának folyamatos figyelése, ellenőrzése. Orvosi előírás szerinti gyógyszerek kiosztása. Egyéni szükségletekhez igazodó ápolási, gondozási feladatok szakszerű végrehajtása és dokumentálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Geriátriai és krónikus beteg szakápoló, gyakorlóápoló, mentőápoló, ápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, gyakorló mentőápoló ,

        Büntetlen elő élet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, Okleveles ápoló, diplomás ápoló,

        idős ellátásban szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, Nyilatkozat, arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/555-142 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Kaskantyú címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35.1-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Kaskantyú címére történő megküldésével (6211 Kaskantyú, III. körzet 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35.1-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.