Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályi előírások alapján – a szociális és egészségügyi ágazatban - a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszüntetésével és a jogviszony közbeni ügyekkel kapcsolatos teendők teljes körű ellátása. Változóbérek, távollétek, pótlékok, megbízási díjak központosított illetmény-számfejtési rendszerben történő rögzítése. Munkáltatói Igazolások előkészítése, munkaügyi nyilvántartások vezetése. Statisztikák, kimutatások készítése. Határidők nyomon követése. Álláspályázatok készítése a közigazgatási állásportálon. A humánerőforrás-gazdálkodási vezető helyettesítése távolléte esetén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Felsőfokú személyügyi, munkaügyi, társadalombiztosítási ügyintéző,,

        Hasonló munkakörben, költségvetési területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        KIRA program gyakorlati ismerete, Mt.. és Kjt. és a szociális és egészségügyi ágazatban történő végrehajtási rendeleteinek naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása.

        Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.

        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Felsőfokú/ emeltszintű szakirányú képesítés

        Egyetemi szakirányú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/35-24/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár u 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/35-24/2019, valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk. Az elbírálásnál az egyetemi végzettség előnyt jelent. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bjhuman.hu - 2019. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-24/2019., valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi előadó. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Bér megegyezés szerint. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: Szociális ágazati pótlék, - Havi 30.000,- Ft Önkormányzati pótlék a tárgyévben.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.