Művelődési Ház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház

közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 149.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kulturális és közösséget építő programok szervezése - gyermek és felnőtt korosztály számára - az ezekhez kapcsolódó feladatok ellátása. Rendezvényeken való részvétel. Közművelődési igények felmérése, művészeti értékek feltárása, megismertetése, helyi közművelődési szokások támogatása.Kommunikációs kapcsolattartás a helyi és a kistérség civil szervezeteivel, médiával. Riportok, interjúk készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, andragógus (művelődésszervező specializáció), kulturális közösségszervező, kulturális mediátor,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        sajtó valamely területén szerzett tapasztalat, jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        Erkölcsi bizonyítvány,

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Ház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1091/2019. , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Ház címére történő megküldésével (2376 Hernád, Fő utca 149. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1091/2019., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hernad.hu - 2019. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.