Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézet Hódmezővásárhely

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézet Hódmezővásárhely

asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, dr. Imre József utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tüdőgondozó Intézet információs pultjában betegek felvétele, betegek dokumentációs anyagának előkészítése, adminisztrálás, számítógép kezelés, számla írás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, általános ápoló és asszisztens,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        18. életév betöltése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a bíráló bizottság megismerhesse

        személyi adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62-571-516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézet Hódmezővásárhely címére történő megküldésével (6772 Deszk, Alkotmány utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/5-28/2019 , valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézet Hódmezővásárhely címére történő megküldésével (6772 Deszk, Alkotmány utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/5-28/2019, valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.