Fejér Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási Iroda

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási feladatival kapcsolatos teendők (beérkező számlák fogadása, ellenőrzése, érvényesítése, utalása, a pénzügyi rendszerben kontírozás, kiegyenlítés, és főkönyvi könyvelés elvégzése). A jogszabályban előírt határidőkben az időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítése és könyvelése, megküldése Kincstár felé (havi pénzforgalmi jelentések, negyedéve, féléves, és éves jelentések) Közreműködés a költségvetési koncepció összeállításában, a költségvetési rendelet tervezet előkészítésében, valamint a költögetési beszámolók összeállításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, valamint a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló 29/2015. (XII.26.) illetve Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal béren kívüli juttatások (Cafeteria) szabályzata rendelkezési az irányadóak. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség,

        szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Mérlegképes könyvelői végzettség

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartás szakon ,

        Önkormányzati területen szerzet - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű ASP rendszer ismerete ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012 (III.20.) korm. rendelet 1. melléklete szerint, Az iskolai végzettséget képzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázó részére visszaküldje, vagy megsemmisítse

        Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3622582310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Cs/1155/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Cs/1155/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. a pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 munkanapon belül tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csakvar.hu - 2019. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

a munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csakvar.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csakvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.