Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat

települési karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pusztaföldvár Községi Önkormányzathoz kapcsolódó középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, köztemető, községi sportpálya, közparkok fűfelületének, növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmunkásképző intézet, Szakirányú,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Végzettséget, képesítést igazoló oklevelek másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak a megigényléséről,

        Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a 4 hónap próbaidő vállalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/679/2019. , valamint a munkakör megnevezését: települési karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/679/2019. , valamint a munkakör megnevezését: települési karbantartó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pusztafoldvar.hu - 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.