Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály

fenntartási alkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– A Néprajzi Múzeum és a DEPO logisztikai központ épületének területén az üzemszerű működés biztosításához karbantartási és javítási munkák/feladatok elvégzése. – Közreműködés a kiállítások építésében, bontásában. – Részt vesz a múzeum saját és külső rendezvényeihez szükséges berendezési és bontási munkálatokban, – Közreműködik az árubeszerzésben, – Gépkocsi vezetői feladatok és teendők ellátása, ezzel kapcsolatos adminisztráció vezetése, a rábízott gépjárművel kapcsolatos ügyintézés, a gépjármű üzemkészen és tisztán tartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, továbbá magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/146-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: fenntartási alkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/146-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: fenntartási alkalmazott.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a kiválasztottakkal személyes elbeszélgetés is lehetséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat az elbírálásnál nem tudjuk figyelembe venni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.