Szabadtéri Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi és Oktatási Módszertani Központ

Általános szakmai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.01.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú kiemelt projekt keretében Általános szakmai asszisztens munkatársat keres 2000 Szentendre, Sztaravodai út 75. szám alatti telephelyén történő, heti 40 órás munkavégzésre. A projektről: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi partnerségével valósul meg a 36 hónapig tartó EFOP-3.3.3-VEKOP/16 kódszámú kiemelt projekt. A projekt célja a múzeumok és könyvtárak szolgáltatásainak és központi módszertani fejlesztéseinek révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az egész életen át tartó tanulásban és ismeretszerzésben való részvételhez szükséges alapkompetenciák fejlesztése. Feladatok • A napi működéshez szükséges adminisztráció elvégzése. • Rendszeres és alkalmi jelentések készítése. • Adatok rögzítése, ellenőrzése, frissítése a számítógépes rendszerben. • Beszerzések ellenőrzése. • A szakmai vezető és a csoportvezetők munkájának adminisztratív támogatása (beosztások készítése, megbeszélések, tréningek szervezése, értekezletek emlékeztetőjének elkészítése). • Kezeli a projekt adminisztrációs költségkeretét (általános költségek). • Adminisztrációs feladatok ellátása: dokumentáció-készítés, regisztrálás, rendelések, belső adatbázis karbantartása. • Szerződések, megállapodások, megrendelések előkészítése, számlák, számlaösszesítők, szakmai beszámolók ellenőrzése, teljesítésigazolások előkészítése. A dokumentumok adminisztratív szempontú ellenőrzése, azok elkülönített gyűjtése, rendszerezése. • Változás esetén a változás bejelentéshez vagy szerződésmódosításhoz szükséges alátámasztó dokumentumok gyűjtése, feldolgozása. • Helyszíni ellenőrzés esetén adminisztratív jelleggel az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkájának segítése. Amit kínálunk: • Teljes munkaidőben történő, határozott idejű projektmunka, közalkalmazotti kinevezés keretében a projekt végéig, 2020. január 31-ig szóló munkaszerződéssel • Közalkalmazotti bértáblánál magasabb jövedelem • Szakmai továbbképzési lehetőség Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv – nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás, kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsák be jelentkezésüket, ha a 2019. szeptember 15-ig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltik be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik meg. rendelkezései az irányadók.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 2-5 év gyakorlat általános és pénzügyi adminisztrációs területen,

        Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        2-5 év gyakorlat adminisztrációs területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: • aláírt, magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz • motivációs levél • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Kiváló szintű Pontos, precíz munkavégzés, pénzügyi ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Pontos, precíz munkavégzés ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: • aláírt, magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz • motivációs levél • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12345 , valamint a munkakör megnevezését: Általános szakmai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2001 Szentendre, Sztaravodai utca 75. - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12345, valamint a munkakör megnevezését: Általános szakmai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőre beérkező pályázatokat rövid időn belül elbíráljuk, és a jelentkezőket az általuk megadott elérhetőségeken értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://mokk.skanzen.hu/karrier.html

        http://skanzen.hu/hu/allasajanlatok

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.