Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 19.Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok ellátása,közreműködés a költségvetés, beszámolók és a zárszámadás készítésében, önkormányzati ASP gazdálkodási szakrendszerben történő könyvelés,nyilvántartások vezetése,ÁFA bevallás készítése, közreműködés pályázatok lebonyolításában és pénzügyi elszámolásában. Közreműködés KSH jelentések elkészítésében,kötelezettségvállalási nyilvántartások vezetése,banki átutalások bonyolítása ,részvétel vagyongazdálkodási és leltározási feladatokban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, a Képviselő-testület üléseire pénzügyi, költségvetési tárgyú anyagok előkészítése,költségvetési rendelettervezet elkészítése, közreműködés a költségvetés végrehajtásában, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves,éves rendszerességgel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelői képesítés,

        könyvelői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,

        könyvelői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget,képesítéseket igazoló okmányok másolatai, a 45/2012.(III.20.)Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,nyilatkozatban való hozzájárulás a páylázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve ahhoz, hogy azokat a döntésben érintettek megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/522/2019. , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/522/2019., valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatot, valamint személyes meghallgatást követően a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pilisjaszfalu.hu - 2019. február 25.

        www.tinnye.hu - 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisjaszfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.