Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program EISZ Titkárság

Informatikus könyvtáros munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program operatív működtetését ellátó EISZ Titkárságon gyűjteményszervező és tájékoztató feladatok ellátása. Az EISZ tagintézmények igényei alapján elektronikus tudományos tartalmak felkutatása. Open Access munkafolyamatok támogatása, részvétel a szolgáltatásfejlesztési feladatok megvalósításában. Intézményi publikációs tevékenység monitorozása, analitikai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és szakirányú képesítés;

        magas szintű számítástechnikai ismeretek;

        angolnyelv-ismeret, írásban és szóban egyaránt;

        magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtárszakmai tapasztalat;

        elektronikus szakirodalmi források ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        motivált, csapatban együttműködni képes személyiség,

        jó problémamegoldó képesség, kreativitás, pozitív hozzállás a feladatokhoz,

        önálló munkavégzés képessége kétnyelvű (magyar és angol) környezetben,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz;

        motivációs levél;

        iskolai végzettséget gazoló bizonyítványok másolatai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48/2019-IG , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48/2019-IG, valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

az MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2019. február 25.

        Katalist - 2019. február 25.

        EISZ honlap - 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://eisz.mtak.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.