Győri Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola

Gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs foglalkozásainak, valamint beilleszkedési,tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkozásainak ellátása;Egyéb, a munkakörébe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Gyógypedagógus végzettség

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll (a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3696/204-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/00731-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/00731-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írja rá "Pályázat-Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola Gyógypedagógus munkakörére". Egy további másolati példányt kérünk a Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola címére megküldeni. (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 29. e-mail: fiai.movar@gmail.com

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.