Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája

építőipari végzettségű pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakiskolai osztályokban gyakorlati foglalkozások tartása. Szakiskolai osztályokban építőipari elméleti tantárgyak tanítása. Nevelési-oktatási feladatok ellátása; ügyeleti tevékenység, tehetséggondozás. A munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok elvégzése. Részvétel a szakmai munkaközösség munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, főiskolai szintű tanári, építőipari szakoktatói/szakelméleti végzettség, építőipari szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Hasonló munkakörben eltöltött 3-5 év

        Gyógypedagógiai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1-350-9357 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19-05-00026 , valamint a munkakör megnevezését: építőipari végzettségű pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19-05-00026, valamint a munkakör megnevezését: építőipari végzettségű pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        mandysuli.bkszc.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.