Szent Margit Kórház - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent Margit Kórház - Budapest
Orvos-Igazgatóság

Finanszírozási munkatárs / egészségügyi ügyvitelszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032 Budapest, Bécsi út 132.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Orvos-informatikai rendszer aktív használata. Az aktív fekvőbeteg osztályok és járóbeteg-ellátások kódolási munkájának ellenőrzése, javítása, hatékonyabbá tétele. Külső és belső adatszolgáltatásokban, jelentések készítésében való aktív részvétel. Hibalisták javítása/javíttatása, finanszírozási elszámolások értékelése. Számlák ellenőrzése. Szerződések véleményezése. Kapcsolattartás az osztályokkal és más kórházakkal. Egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések gondozásával, a működési engedélyek nyilvántartásával valamint adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. Tájékoztatók, beszámolók készítése a vezetőség részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, egészségügyi ügyvitelszervező képzettség,

        Irodai alkalmazások (levelező rendszer, MS Office, adatbázis kezelés) gyakorlott szintű ismerete

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat,

        Idegennyelv ismerete,

        Kiváló szintű precizitás, problémamegoldó és tanulási készség, önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai,

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálás szempontjából fontosnak tart,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottság megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház - Budapest címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Finanszírozási munkatárs / egészségügyi ügyvitelszervező .         Postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház - Budapest címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36/2019, valamint a munkakör megnevezését: Finanszírozási munkatárs / egészségügyi ügyvitelszervező .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők megfelelőnek ítélnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szent Margit Kórház honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Szent Margit Kórház, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti. A Szent Margit Kórház arra illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.