Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest

egy műszakos ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Pihenő út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet aktív pulmonológiai osztályain ápolói feladatok ellátása. Az osztály napközbeni ellátási folyamatának a koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) OKPI Munkaügyi Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, ápolói és/vagy szakápolói végzettség (OKJ, Bsc, Msc),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes magyar nyelvű szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata

        pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        érvényes vagy ügyintézés alatt álló MESZK tagság és működési nyilvántartás

        az Intézet honlapján megtalálható dátummal, aláírással ellátott adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest címére történő megküldésével (1121 Budapest, Pihenő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201902/egymüszáp , valamint a munkakör megnevezését: egy műszakos ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest címére történő megküldésével (1121 Budapest, Pihenő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201902/egymüszáp, valamint a munkakör megnevezését: egy műszakos ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.koranyi.hu

        www.meszk.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Dolgozóinknak védőruhát, 86%-os útiköltség térítést és helyben kedvezményes térítési díj ellenében nővérszállón való elhelyezést és étkezési lehetőséget biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.