Városi Múzeum - Paks

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Városi Múzeum

Múzeumpedagógus/rendezvényszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógiai foglalkozások, közművelődési programok szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a település és a járás óvodáival, iskoláival, egyéb intézményeivel. Szakterületével kapcsolatos pályázatok figyelése és elkészítése. Kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése, tárlatvezetések. A feladatok az intézmény régészeti, történeti, néprajzi tárgyú kiállításainak múzeumpedagógiai hasznosítását jelentik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus végzettség,

        Pályakezdő vagy - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, történelem, magyar, földrajz, hon és népismeret, múzeumpedagógia szakok,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Orosz nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pedagógiai érzék , szervezőkészség és kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést és idegen-nyelv ismeretet igazoló bizonyítványok másolata. Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0675830372 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Múzeum - Paks címére történő megküldésével (7030 Paks, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumpedagógus/rendezvényszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Múzeum - Paks címére történő megküldésével (7030 Paks, Deák F. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumpedagógus/rendezvényszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.varosimuzeum.hu - 2019. február 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumpedagógus/rendezvényszervező

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varosimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.