Csőszi Vadvirág Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csőszi Vadvirág Óvoda

2 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8122 Csősz, Petőfi Sándor utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Pályakezdők , nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

        Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. alternatív óvodapedagógiai program ismerete.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéltrajz, főiskolai oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0622451506 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csőszi Vadvirág Óvoda címére történő megküldésével (8122 Csősz, Petőfi Sándor utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Csőszi Vadvirág Óvoda címére történő megküldésével (8122 Csősz, Petőfi Sándor utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2019, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csosziovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.