Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre

jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Dunakorzó 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogtanácsos munkájának segítése, az intézmény szerződéseinek előkészítése, megszövegezése magyar és angol nyelven ( különösen: megbízási és vállalkozási szerződések, műtárgykölcsönzések, letéti és ajándékozási szerződések, adásvételi szerződések) Részvétel a szerződések megkötésében, a szerződésekből származó és egyéb igények érvényesítésében, az intézmény jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások, együttműködési szerződések elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, jogász,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        jogi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartási ismeretek, költségvetési intézményben, kulturális téren szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        érdeklődés a művészetek iránt,

        önálló munkavégzés, terhelhetőség,

        Jó szintű kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, fényképpel, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a kinevezés feltétele, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/67-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/67-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: jogász.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton titkarsag@muzeumicentrum.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről pályázat előkészítő bizottság véleménye alapján a múzeumigazgató dönt. Az előkészítő bizottság a pályázatok szűrése után fennmaradó pályázóknak szakmai interjút szervez. A pályázat elbírálásáról az eredménytelen pályázók e-mailben értesítést kapnak, a beküldött pályázatok megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.