Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Három év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Főiskolai végzettség

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        3-5 év tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs képesség,

        Empátia, gyermekszeretet, tolerancia,

        Jó kapcsolatteremtő képesség, együttműködési készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0659511343 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda címére történő megküldésével (5244 Tiszaszőlős, Szabadság Tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda címére történő megküldésével (5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az óvodavezető bírálja el, és dönt az állást betöltő személyéről.A pályázók értesítése elektronikus formában történik. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel, határozott időre jön létre. A kiválasztott pályázóval személyes interjút is szükségesnek tart a kiíró.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszaszőlős község weboldala - 2019. február 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.