Palotási Gyermeklánc Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Palotási Gyermeklánc Óvoda

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai feladatok ellátása a szakácsnő irányítása alapján, az ÁNTSZ és a HACCP által előírt szabályok szerint az edények mosogatása, a konyha és a hozzá tartozó helyiségek takarítása, az étel kiadagolásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        általános iskolai végzettség

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        munkaköri és egészségügyi alkalmasság

        közétkeztetésben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakács végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok, okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum

        pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot megtekinthetik az eljárás során

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/32-480-209, 06/30-590-6909 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotási Gyermeklánc Óvoda címére történő megküldésével (3042 Palotás, Szabadság út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2019. , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Palotási Gyermeklánc Óvoda címére történő megküldésével (3042 Palotás, Szabadság út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2019., valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 39. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.palotas.hu - 2019. február 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.