Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

régészeti rajzoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Fő utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- régészeti feltáráson terepi rajzok készítése (Méretarányos felszín- és metszerajzok, részletrajzok sírokról és más jelenségekről, méretarányos helyszínrajzok készítése) - régészeti rajzolói munka: régészeti tárgyak művészi szintű rajzolása, terepi rajzok végleges formátumba öntése (tussal és /vagy digitálisan) - régészeti feltáráson ásatási dokumentációs fotók készítése, terepi dokumentáció naprakész biztosítása, digitális nyilvántartásba vétele, régészeti tárgyak nyomdai szintű fotózása - Rajztár nyilvántartása, kezelése - Régészeti digitális térképezési feladatok végzése ArcMap programmal

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        múzeumi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Photoshop, CorelDraw, ArcMap ,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú művészeti iskolai végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Precíz, önálló munkavégzés, megbízhatóság, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, az álláshely elnyerése esetén, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/288-4650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43-0/2019/2 , valamint a munkakör megnevezését: régészeti rajzoló.         Postai úton, a pályázatnak a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43-0/2019/2, valamint a munkakör megnevezését: régészeti rajzoló.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Fő utca 101. 1 em. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A múzeumvezetéséből és a fenntartó képviselőjéből álló bíráló bizottság hallgatja meg a jelentkezőket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.smmi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.