Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-Pesti Tankerületi Központ

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola-matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1215 Budapest, Vágóhíd utca 68-74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tanítása felső tagozaton, szükség esetén osztályfőnöki tennivalók elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika szakon szerzett végzettség,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        - magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        szaktudományos, szaktárgyi tudás, folyamatok tervezése, tanulás támogatása, egyéni bánásmód,,

        Közösségfejlesztés, elemzés, értékelés, együttműködés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű személyközpontú szemléletmód, széles elfogadás, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        -önéletrajz

        - iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

        -erkölcsi bizonyítvány sikeres elbírálás esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1 425 24 15 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1215 Budapest, Vágóhíd utca 68-74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola-matematika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019., valamint a munkakör megnevezését: Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola-matematika szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1215 Budapest, Vágóhíd utca 68-74. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

1. Beadott anyagok megismerése 2. Személyes interjúk lebonyolítása 3. Vezetőségi tagok egyeztető megbeszélése 4. Igazgatói döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        WWW.kfai.hu - 2019. március 1.

        Csepeli Hírmondó - 2019. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kfai.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.