Kertváros Szociális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kertváros Szociális Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

Óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. .

Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 46-48.

Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 75.

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és f) a jelzőrendszer működését. Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális képzettség (szociális munkás, általános szociális munkás, szociálpedagógus stb.),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        családsegítő, vagy esetmenedzser - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikáció,

        Jó szintű együttműködés és csapatmunka,

        Jó szintű empátia,

        Jó szintű alkalmazkodás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29-345-485 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kertváros Szociális Központ címére történő megküldésével (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kertváros Szociális Központ címére történő megküldésével (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett önéletrajzok után az intézményvezető (Dócziné Pallagi Ágnes) személyes interjúzásra behívja a megfelelő végzettséggel rendelkező pályázókat. A személyes interjúztatások után telefonon kiértesíti az intézmény a pályázat elnyerőit (4 fő).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény önkormányzati kistérségi társulás által jött létre, melynek 2018.10.15. napjától Dócziné Pallagi Ágnes az intézményvezetője. Az intézmény székhelye Gyálon található. Az intézmény a gyáli járási szinten látja el az óvodai és iskolai szociális segítő munkát (Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.